Regulamin

Odpowiedzialny za treść tej strony internetowej:

Bau Konzepte Lehmann UG
Marzahner Str. 24a
13053 Berlin

Nr. podatkowy: 37/218/50035

info@bau-konzepte-ug.com
http://bau-konzepte-ug.com

Warunki wyłączenia odpowiedzialności:

1. Treść
Autor zastrzega sobie prawo do aktualizacji, poprawności, kompletności lub jakości podanych informacji.
Wszystkie oferty są niewiążące i bez zobowiązań. Części stron lub pełna publikacja zawierająca wszystkie oferty i informacje mogły zostać rozszerzone, zmienione lub całkowicie usunięte.

2. Przekierowania i linki do innych stron internetowych
Autor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Jeśli wystąpią jakiekolwiek szkody, odpowiedzialnść ponoszą autorzy tych stron. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za publikowane posty i wiadomości.

3. Prawa autorskie
Autor nie zamierza wykorzystywać do publikacji żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazać prawa autorskie do danej rzeczy.
Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub używanie elementów, takich jak fotografie, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, nie jest dozwolone bez zgody autora.

4. Polityka prywatności
W przypadku podania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy) dane wejściowe są przekazywane dobrowolnie. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi są dozwolone – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podania danych osobowych lub pod anonimowymi danymi lub pseudonimem. Wiadomości spamowe będą karane.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
To zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, na której znajduje się ten regulamin. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki tego oświadczenia pozostają niezmienione przez ten fakt.